• อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา งานเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
 • วุฒิ ปวส. - ปริญาตรี ทุกสาขา อายุ 22 - 40

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR, HR&Admin, Labour law
 • Employee relation, Union
 • Payroll system, able to relocate

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work in Tha Pra , Khonkaen
 • working experience in HR (Human resources)
 • 6 days working / week

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Salary 40,000-50,000
 • Thai Nationality
 • 3 Years experience

23-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 21 - 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกดี พูดจาคล่องแคล้ว พูดจาไพเราะ นุ่มนวล

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources.
 • 5 experienced in training and development.
 • Experience in initiating training programs.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with a national brand leader in FMCG
 • Company is renowned for its work culture and CSR
 • Enhance employee prospects and training

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality, 40-45 years old
 • Good command of English
 • 10-15 years working experience

22-Mar-17

 

Applied
 • to work in Warm Company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

22-Mar-17

 

Applied
 • Training PC staff on new products
 • Handling program training
 • Preparing facilities, materials and equipment

22-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
 • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ

22-Mar-17

 

Applied
 • ให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ติดต่อประสานงานในโครงการ กับ สถานที่วิจัย
 • เก็บข้อมูลการวิจัย บันทึก และตรวจสอบข้อมูล

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Officer / พนักงานฝ่ายบุคคล

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

22-Mar-17

 

Applied
 • Actively search,design and implement methods
 • Analyza business information for L&D strategy
 • Plan, manage and handle an internship program

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

 

Applied
 • Udonthani
 • HR Manager
 • EMployee relation

21-Mar-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลงานด้านการสรรหา, ฝึกอบรม, สวัสดิการ, แรงงงาน
 • การจัดทำค่าแรง-เงินเดือน
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

21-Mar-17

 

Applied
 • 8 years of experience in a recruitment role
 • Excellent English communication skills
 • Managing recruitment functions

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดเงินเดือนพนักงาน
 • สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม ภงด.

21-Mar-17

 

Applied
 • มีความประสบการณ์ในด้านธุรการอาคารฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35-45 ปี
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
 • มีองค์ความรู้หรือสนใจด้านการเเพทย์การพยาบาล

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีฝ่ายขาย

21-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
 • มีความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

20-Mar-17

 

Applied
 • HR & Admin, KPI, Competency
 • Payroll system, Business plus
 • Relocate, good benefit

20-Mar-17

 

Applied

HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Managing recruitment systems and processes
 • Overseeing manpower planning, recruitment
 • Monitoring salary structure and benefits

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • งานเอกสารของบริษัท

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้
 • การศึกษา วุฒิ ม.6 , ปวช. ,ปวส ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถขับรถได้

20-Mar-17

 

Applied

หัวหน้างานบริหารศูนย์นวัตกรรม (จ.ชัยภูมิ)

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานกับผู้บริหารและนักวิจัย
 • ติดตามความก้าวหน้าและเอกสารของโครงการวิจัย

20-Mar-17

 

Applied

HR Generalist - HR business partner

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Nationality of Indian, Philippines, Singapore.
 • 3 - 5 years experienced in HR function.
 • Work on Organizational Development.

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส.- ปริญญาตรี

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขานุการ– ธุรการ
 • บริการลูกค้า
 • ธุรกิจศูนย์ประชุม

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ADMINISTRATOR/เจ้าหน้าที่ธุรการ

Rojjanasin Construction Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ทำงานต่างจังหวัดได้ขับรถยนต์ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง

18-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ทำงานเอกสารทั่วไป

18-Mar-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลากรตามที่แผนกต่างๆในบริษัทร้องขอ
 • จัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • ทำเงินเดือนพนักงาน

16-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
 • ทำบัญชีอย่างง่าย ติดต่อประสานงาน

15-Mar-17

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลลูกค้า
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้า

15-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล