• จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
 • ทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven track record in an HR management role
 • Handling labour union issues and employee relation
 • Direct experience of dealing with a labour union

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree HRM, HRD, HROD
 • 5years in Human Resources and minimum 2 year
 • Experience in HR Program (Tiger Soft) will be plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 2-5 yrs’ exp in Employee Relation, Activity

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ธุรการก่อสร้าง

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • รัดกุม ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
 • กล้าเรียนรู้ในงาน
 • ใช้ ค้นหา ติดตาม รวบรวม ประมวลผล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

26-Mar-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร
 • จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามรายงาน

26-Mar-17

 

Applied
 • Succession Planning
 • Talent Management
 • TPM, TQM, TQA, Knowledge Management

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for employee relation activities.
 • Knowledge in Thai labor law.
 • Good English communication and computer literacy.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำและบันทึกรายงานการประชุม

24-Mar-17

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • At least 4 years’ experience in Admin and GA.
 • Strong coordination skills.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • support in KRONOS (HRIS application)
 • Bachelor’s degree in Computer, HRIS
 • Can work Monday - Saturday (Saraburi)

24-Mar-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in a security system
 • Plan security for special and high-risk events
 • Identify, investigate, or resolve security breache

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Sales coordinator
 • Coordinate with any other related parties

23-Mar-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in a marketing, public relations
 • Experience working in CSR at least 10 years
 • Good command in English

23-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in the relevant discipline
 • 8 years in compensation and benefits related
 • Monitor and correct data in SAP system

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์การสรรหาพนักงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สรรหา ว่าจ้างพนักงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • Plan, develop, deliver and evaluate communication
 • Support other company operations
 • Identify communication training needs

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HRIS / Compensation & Benefit
 • Knowledge in fringe benefits / SSO / payroll
 • Good command of English

22-Mar-17

 

Applied

Training Manager

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • Experience in Training and Development area
 • Create and implement Training course
 • Fair command of English

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Good command of Japanese (Level N2 above)
 • Experience in Translator & Secretary

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม
 • จัดการงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conduct , organize and provide management
 • Bachelor Degree or Master Degree in HRD
 • Good command of English (TOEIC > 600)

21-Mar-17

 

Applied
 • Female Age 28 years up
 • Bachelor's degree in related field
 • Have experiences in HR function of payroll

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 5 year experience in Corporate secretary Know
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Good English

21-Mar-17

 

Applied
 • 10 years of experience in human resources
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Aged 40-45 years old

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Formulating and Implementing talent management
 • Organization Development
 • Job Design and Development

21-Mar-17

 

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

20-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

20-Mar-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

20-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Good command of Japanese (Level N2 above)
 • Experience in Translator & Secretary

11-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล