• ดูแล ควบคุม ระบบงานทั้งหมดใน เฮเว่น แคว รีสอร์ท
 • จัดการระบบงานบริการ งานต้อนรับ โรงแรม
 • บริหารธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท มาอย่างน้อย 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เน้นความสามารถด้าน บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ GM มาแล้ว
 • เคยอยู่แวดวงธุรกิจรีสอร์ท

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ในตำแหน่งเลขานุการผู้บริ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดทำรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • จัดทำรายงานสาเหตุการลาออกของพนักงาน
 • เยี่ยมเยือนพนักงาน (ภายในและนอกองค์กร)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Good command of Japanese (Level N2 above)
 • Experience in Translator & Secretary

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3-5 years’ experience in HR generalist
 • Thai Nationality, Age not over 30 years old

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years’ experience in Human Resources Management
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor’s Degree in Human Resources or related fi

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Male, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 2-5 yrs’ exp in Employee Relation, Activity

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years of progressively responsible global
 • degree in Business Administration, Management
 • Strategic expertise and knowledge of compensation

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in GMP will be advantage
 • Collect and enter data into Quality databases
 • Support internal and external audits

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำและบันทึกรายงานการประชุม

18-Jan-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai Nation Age not over 30 years
 • Experiences in Administration job 1-2 years
 • Knowledge of office management systems

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
 • ทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล

17-Jan-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการบริหารจัดการ
 • มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

17-Jan-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ สาขาต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานธุรการ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี โปรแกรม Excel

17-Jan-17

 

Applied
 • Female, age between 35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in Recruitment, Training, ISO

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of administrative and clerical
 • General knowledge of financial statements
 • General knowledge of project management

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะการในการพูดและการสื่อสารดี
 • ควบคุมรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามกำหนด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years experience in admin role prefer
 • Excellent command of written and spoken English
 • Responsible, efficiency, & can work under pressure

16-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age over 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Have experience in HR at least 4 years

16-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีจิตบริการ และบุคลิกภาพดี

16-Jan-17

 

Applied
 • ออกใบงาน เปิด PR ออกใบกำกับภาษี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • โต้ตอบ E-mail ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

16-Jan-17

 

Applied
 • สามารถพูดคุยตอบโต้ภาษาอังฤษได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้า
 • มีความขยัน อดทนในการทำงาน

14-Jan-17

 

Applied
 • Japanese, Interpreter, Secretary
 • Female, Rojana, Electronics
 • Translator, JLPT2, Ayutthaya

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-45 years old
 • Good command in English
 • Have experience in a related field

13-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Have experiences in Manufacturing fields.
 • Ability to maintain strict confidentiality in all

13-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Safety glasses (ANSI Z87 compliant) required
 • Able to rely on extensive experience
 • 5 plus years of professional experience

13-Jan-17

 

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

13-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

13-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

13-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Male or female, aged between 35 and 45 years old
 • 5 years of experience in training function
 • 3 years’ experience at the management level

13-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age 28 – 35 years old
 • Degree in Human Resources
 • Good command in English

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify labor pools, sources for recruit process
 • Conducts preliminary interview process
 • Maintains rules and regulations of Company

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล