• สัญชาติไทย ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปสก. 10 ปีขึ้นในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, KPI

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Human Resources field.
 • Strong in Operation Training, Recruitment, ER
 • Proven record of HR leadership in a manufacturing.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Admin/ธุรการฝ่ายขาย

T L C (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Handle Pension Benefits Obligation (PBO)
 • Support HR local and regional projects
 • Asia Employer Branding: Support the activities

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tactical hub planning in terms of resources
 • Working closely with Hub Manager on matters
 • Keeping track & update daily/weekly/monthly

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HR Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager-Coordinating

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

20-May-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 23-35 ปี ,ปวส-ปริญญาตรี
 • รักงานเอกสาร ติดต่อประสานงานได้ดี,
 • โบนัสประจำปี, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม

20-May-17

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ปสก.งานพัฒนาและฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้/ปสก.ด้านการพัฒนาองค์กร วางแผนงานได้ดี
 • คุ้นเคยกับการทำงานในบรรยากาศโรงงาน

19-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ วางแผนบริหารกิจกรรมบริษัท
 • สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่นิคมเกตุเวย์ซิตี้
 • งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม

19-May-17

 

Applied

HR Training Specialist

HRnet One Executive Recruitment (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • HR Training Specialist, Human Resources
 • HR Learning and Development, Manufacturing
 • Organization Training and Development

19-May-17

 

Applied

Human Resources Manager – Recruitment and Compensation

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of Recruitment&CB,Good in english
 • 5wk,PVD,Insurance,fix bonus, oil allowance

19-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40-45 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Strong knowledge of HRM, HRD, OD

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในบริษัทฯ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และ ทุ่มเท/ตั้งใจในการทำงาน

18-May-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity to work automotive manufacturers
 • Opportunity to skill up as GA in large company
 • High payment and attractive benefit

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Business Partner – Warehouse

Zuellig Pharma Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Human Resources Management
 • HRBP
 • Employee Relations

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • people development
 • traning
 • sales

18-May-17

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

17-May-17

 

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

17-May-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources Management.
 • Minimum of 5 years’ experience in HR role.
 • Knowledge of local employment/labor laws.

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male and age over 40 years old with degree
 • More than 5 years’ experience in managerial level
 • Leadership and human relations skills.

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great work environment and competitive salary
 • Knowledge in finance and accounting
 • Must be able to communicate in English

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competency Development
 • Leadership development
 • Career Development

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Executive

Raffles International College

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Human Resource
 • Education
 • School / College

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT savvy with proficiency in database programs
 • Meticulous with good analytical, communication
 • Tertiary education with at least 2 years

16-May-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/female, preferred 40 years old or over
 • 5 years or more working HRM.
 • Knowledge and skill at human

16-May-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 5-7 years working experience as General Affair
 • To take care for all GA & Administration duties
 • Good command of English

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและการควบคุมเอกสาร

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27- 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญา ตรี-โท/MBA
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 2-3 ปีขึ้นไป

16-May-17

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านHR 5 ปีขึ้นไป รู้ทั้งระบบงานของHR
 • เงินเดือน สามารถต่อรองได้

16-May-17

 

Applied

SALES AND MARKETING COORDINATOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Able to use Microsoft Office
 • 2 years’ experience in positions
 • Supporting the sales team

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Officer/Recruitment and Retention

Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Recruitment & Retention
 • 1-3 years experiences in HR field
 • Good command of English

16-May-17

 

Applied
 • ทำระบบ ISO 9001 , ISO 14001 และ GMP
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมเอกสาร
 • ปริญญาตรี

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล