• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) -ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age 28 - 45 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 2-3 years’ experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Associate Executive Secretary

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Agriculture
 • Personal Assistant for BOM
 • secretary

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 28 -40 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป 22-30
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาผ่านการฝึกงาน Payroll / HRIS
 • ถนัดการใช้โปรแกรม Excel / Pivot / VLookup
 • มีทักษะในการประสานงานและติดต่อหน่วยงานเป็นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • โปรดเตรียมเนื้อหาและ present การสอนในวันสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์และทักษะในการสอนเชิง Soft Skill
 • มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการธนาคาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความ และรวบรวมข้อมูล
 • สามารถวางแผนงาน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้
 • ใช้เทคนิคด้านการตลาดส่งเสริมและเผยแพร่แบรนด์องค์กร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผลักดันยอดขายทีมให้เป็นไปตามเป้า
 • วิเคราะห์ ปัญหา และแผนการพัฒนา
 • บริหารและพัฒนาบุคคลากร

23-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยกรมนุษย์
 • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ปากเกร็ด

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20 - 30 ปี ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft Exce l และ Microsoft Word ได้
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานขาย งานตกแต่งภายใน

23-Jun-17

 

Applied
 • Male and Thai national age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in HRM, HRD
 • At least 5 years in HR field

23-Jun-17

 

Applied
 • Female / Male age not over 30 years
 • Bachelor's Degree in English
 • At least 1 years experience in export document

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • งานด้านประสานงานและเอกสารของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / อายุไม่เกิน 28 ปี ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาข
 • งานด้านประสานงาน, วางแผนการจัดส่งสินค้าและบริการ
 • พิมพ์งานคล่อง และสามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

23-Jun-17

 

Applied
 • Regional Head of Human Resource (50K - 80K)
 • Pakkred, Nonthaburi
 • Excellent Benefit and Enveriontment

23-Jun-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Support annual business planning and develop human
 • Identify future critical workforce capabilities
 • Handle executive talent management – talent review

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leads and organizes a variety of secretarial work
 • Has at least 3 years experience in supporting
 • Ability in English language skills in verbal

22-Jun-17

 

Applied
 • HRM-Recruit
 • Competitive Salary
 • Good Benefit & Welfare

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท การจัดการทรัพยากรบุคคล/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ > 3 ปี สายงานทรัพยากรบุคคล

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s degree in HR or related
 • 5-7 years’ experience in compensation and benefits
 • Strong understanding of business finance

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35-38 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources
 • 5 year’s hands-on HRD or technical development

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree holder in Human Resources or equivalent
 • At least 5 years relevant working experience
 • 3 years in supervisory role

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD Manager
 • Human Resources Development
 • Organization Development

22-Jun-17

 

Applied
 • HRIS MANAGER
 • Human Resources Information System
 • Human Resource Information Management Systems

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administration Manager
 • Office management
 • Office administration

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • All secretarial tasks
 • Organizing and managing
 • Supporting and coordinating

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment, especially, sourcing and interviewing
 • Administration
 • Supporting and coordination

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana
 • At least 2 years in recruiting experience
 • Master Degree

21-Jun-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ VLookup
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Jun-17

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS.Office ได้คล่อง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา GPA 2.30 ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ อีเมล์ ต้อนรับผู้มา

21-Jun-17

 

Applied

Sales Admin / Customer Service

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Have knowledge in FSC/ISO/Saving Energy
 • Checking prices and contracts are up to date
 • Processing shipping documents to customers

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources
 • 5 year’s hands-on HRD or technical development
 • HRD Experience with multi-national company

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

20-Jun-17

 

Applied

HEAD OF HR - 70K

Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • HEAD OF HR
 • 70,000 baht
 • Retail business

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การเป็น Clerk F&B โรงแรม

20-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี และสาขาที่เกี่วข้อง ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอได้

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English
 • Export
 • documentation

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คอยช่วยประสานงานภายในบริษัท
 • ดูแล จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 • ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระเบียบ

20-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • Souring สรรหาและคัดเลือกสินค้าจากซัพพลายเออร์
 • ประสานงานฝ่ายขาย อย่างน้อย 2 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in HRIS
 • Human resources experience
 • Strong management skills

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล