• สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น ประสานงานต่างๆได้ดี
 • มีใจรักทางด้านทักษะการเจรจา
 • มีความรู้ทางด้านงานขายในระบบ social media

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
 • ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสั่งซือ
 • บันทึกและประมวลผลสถิติการซ่อมบำรุง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต่อ พรบ.รถ , ช่างน้ำหนักรถที่ส่งสินค้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 28-40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in related field
 • Prior experience in Jewelry business will be an

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRM & HRD in Food/Beverage company
 • strong in food safety quality system
 • -

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
 • ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า

20-Jun-17

 

Applied

HRD MANAGER

Food Village Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย/หญิง, อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน HRD ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงาน และจัดทำหลักสูตรได้

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD and HROD
 • BangkokOffice and Nakornpathom
 • เงินเดือน N/A

17-Jun-17

 

Applied

Personal Assistant of MD

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • High End Interior products and furniture
 • 3 years experience in the requested field
 • Excellent communication skills. Service-minded.

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล