• Learning & Development
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • Development, training

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied

Training Manager (Hua-Hin)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • Experience in Training and Development area
 • Create and implement Training course
 • Fair command of English

26-May-17

 

Applied
 • Experience in HRIS / Compensation & Benefit
 • Knowledge in fringe benefits / SSO / payroll
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • Perform both compensation and benefits activities
 • Prepare and Process monthly payroll
 • Monitor and Update staff information

26-May-17

 

Applied
 • Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
 • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

24-May-17

 

Applied

ธุรการก่อสร้าง

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • รัดกุม ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
 • กล้าเรียนรู้ในงาน
 • ใช้ ค้นหา ติดตาม รวบรวม ประมวลผล

24-May-17

 

Applied
 • รายงานต่อ M.D.
 • มีหน้าที่ในการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

23-May-17

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสาร ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย
 • สรุปงานตามไตรมาส การวางแผนเข้าอบรม
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง ทุกช่วงอายุ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล