• Minimum Bachelor Degree in related field,
  • Experience in Human Resources field.
  • Excellent in English.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 1-2 ปี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล