• เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากร
  • มีประสบการณ์งานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียนได้ดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สรรหาพนักงานใหม่
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่แม่สอดได้

19-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล