• สรรหาพนักงานใหม่
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่แม่สอดได้

19-Jan-17

 

Applied
 • รับนโยบายจากผู้บริหารไปดำเนินการตามเป้าหมาย
 • จัดทำอัตรากำลังคนและวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงานและดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ
 • นำรถไปตรวจสภาพและต่อทะเบียนตามวาระ
 • สามารถปฏิบัติงานที่แม่สอด จังหวัดตากได้

17-Jan-17

 

Applied
 • SAFETY OFFICER
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • จป. วิชาชีพ

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล