• 5 years’ professional work experience in a related
  • Strong oral and written communication skills
  • Strong interpersonal skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล