• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บุคลิกภาพดีรักงานบริการ
 • มีทัศนคติที่ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in training and development
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Good command of the English language

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ experience of B-to-B relationships
 • Be prepared to accept responsibility
 • A smart appearance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate degree in HR, business or related field
 • Strategic combined with operational
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุม ดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
 • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสาร ประสานงาน
 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี
 • ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานสรรหาว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ visa และ work permit

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า สื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือจีน
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 45 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • -Female age 25-30 years old. Bachelor's degree
 • At least 2-5 years experience in import & export
 • Good computer knowledge and English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accumulates and analyze customer's requirements
 • Fulfills on customer's requirements and needs
 • Controls and maintains systematic filing system

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • years of work experience as an executive assistant
 • Effective interpersonal and organization skills
 • Strong English language – written and verbal

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Based in Pattaya
 • Knowledge on Google Maps
 • Basic skill in Excel and MS Office is a must

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied

HRD Supervisor

RWP CO., LTD.

ชลบุรี

 • Career development knowledge.
 • At least 2 years of experienced in L&D function.
 • Good command of both written and spoken English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 27 Years up
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good knowledge in labor law,employee relation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Can work in pattaya
 • Making promotions and ads + photoshop
 • Coordinate with customer and other department

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินเอกสารรับ-ส่งระหว่างแผนกในสำนักงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคัดแยกเอกสาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Generalist, HR supervisor, Assistant HR Manager
 • HRIS, manufacturing
 • HRBP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Japanese interpreter position
 • Good benefits and Good incomes
 • Good comand in Japanese and English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Law, Employment Relations
 • Be proficient in Microsoft Office
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experienced in HRD/OD
 • Bachelor Degree or Master Degree in Human Resource
 • Direct Experience in Training & Development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform the driving test and evaluation to driver.
 • Do the safety communication via toolbox
 • Co-ordinate with site safety person

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Handle all aspects of HR services
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F, Transp, Car, etc.
 • International Electronics Parts Manufacturing
 • Exp. in Support job in Japanese Company

30-Mar-17

 

Applied
 • Construction site secretary
 • experience in secretarial job, document control
 • good English communication skills

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degrees or Diploma in any fields
 • 1-2 years experience in construction field
 • Good knowledge in computer application

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ล่ามภาษาจีน-ไทย
 • วุฒิปวส./ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านภาษาจีน พิจารณาเป็นพิเศษ

30-Mar-17

 

Applied
 • ปวส./ป.ตรี อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

30-Mar-17

 

Applied
 • Recruitting
 • Build up recruitment related policies and system
 • Help Manager deal with other project issue

30-Mar-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

30-Mar-17

 

Applied
 • VISA & Work permit
 • training, skills development training
 • training road map, training programs

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • age 25–35 years old,Bachelor’s degree in Japanese
 • Salary up to 40,000 - 80,000 THB
 • Good command of Japanese

30-Mar-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience Labor Law
 • Excellent in communication skills in ENG/JAP

30-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

30-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

30-Mar-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

30-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • งานด้านเอกสาร , จัดทำใบเสนอราคาเสนอ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

30-Mar-17

 

Applied
 • Basic skill of Microsoft word, excel lotus note
 • Good command in English
 • Issue and control engineering order (EO)

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic skill of Microsoft word and excel
 • Good command in English
 • Bachelor degree in any field.

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

30-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female. Any age. Thai nationality
 • Able to speak good English
 • Knowledge of IT and marketing by website

30-Mar-17

 

Applied
 • Sex (เพศ): Male/Female
 • Education (การศึกษา): Bachelor’s Degree
 • Ability to work independently

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Able to communicate in English both spoken
 • Computer literate ( MS. Office, Excel, Outlook )

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinator
 • Admin
 • Japanese Speaking

30-Mar-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree, Good in English (Toeic 600+)
 • 3 years exp.in Project/Team coordination
 • Strong SAP and Excel, Good comminication skill

30-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล