• มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • Have sufficient knowledge in Work Permit and Visa

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบกาณ์ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
 • Good Computer operating skills in MS Office
 • Conceptual skills, interpersonal skills

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • HRBP, HR Business Partner, Senior HR officer
 • HR Management, HR Strategies, Human Resources
 • Electronics, HR Metrics, labour legislation

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • Prefer from FMCG or consumer goods Manufacturing
 • Overall HR Functions focus on OD,Com&Ben & Recruit
 • Excellent command of English and Strong leadership

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Chaze Industrial Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • HR Strategic planning, Prepares budget of HR
 • Maintains training plan and Employee Development
 • Maintains Employee Relations activities

17-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านประสานงานการประชุม
 • บันทึกการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงาน

17-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ

16-Feb-17

 

Applied

HR Section Manager

Kim Pai Ltd., Part.

ฉะเชิงเทรา

 • Recruitment , Benefits & Welfare
 • Experience at lease 5 years working experience
 • Able to communicate in English

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 25 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 25 ปี
 • จัดทำเอกสารการฝึกอบรมของพนักงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • Senior HR Supervisor
 • Automotive
 • Good English

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • 2 - 3 years in Employee Relations Field
 • Strong knowledge in Thai Labor Laws

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้าน Report ทุกๆ สิ้นเดือน
 • ดูแลด้านคลังสินค้าทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิต

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 35-45 years ,Bachelor's degree, Must have leaders
 • Must be communicate in written and spoken English
 • At least 5 years experience in Human Resources

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translation from Japanese-Thai-Japanese
 • To be secretary for Japanese
 • Manage general administrative work

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน

15-Feb-17

 

Applied
 • Basic Salary THB 40000 - 50000
 • Working Location: Rayong,
 • Manufacturing - Automotive, Electronic part

15-Feb-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบป.ตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HR Manager

RLC Recruitment Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • HR Generalist & HR Operations
 • Manufacturing
 • Employee & Labour Relations

14-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

14-Feb-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

14-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

14-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานธุรการต่างๆ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารงานธุรการ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18 - 30 ปี

14-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้

13-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

13-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRBP – C&B

RB (Thailand) Co., Ltd. (Durex)

ฉะเชิงเทรา

 • Manufacturing environment working experience
 • Bachelor’s or higher degree in HRM
 • 5 yrs working experience of HR in the area of C&B

10-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 25-32 ปี

10-Feb-17

 

Applied
 • Employee Relations
 • Compensation and Benefit
 • ER manager

25-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล