• วันหยุดประจำปี
 • พักร้อน
 • อื่นๆ

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 5 days working day
 • Group insurance
 • Bonus/Provident fund

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Group insurance/Yearly medical check up
 • Yearly Bonus
 • provident fund

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสาร ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย
 • สรุปงานตามไตรมาส การวางแผนเข้าอบรม
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Manager
 • Ayutthaya
 • Training & Development

25-May-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged 42-55 years
 • 10 years’ experience in Human Resources
 • Degree in HR, Business or a related field

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล