• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีใจรักในงานบริการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Night GSA

Prasanorapin Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

23-May-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสานงานกับลูกค้าได้

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล