Office Administration Manager

Sanet (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years experience in administration fields
 • Good English, communication & organization skills
 • International Company, multicultural team

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ดูแลการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
 • ตรวจเช็คเอกสารด้าน Shipping นำเข้าและส่งออก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Project management
 • Strong time management
 • Good interpersonal skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Planner

Texas Instruments International Capital Corporation

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 3 years’ working experience
 • Degree
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง / ชาย การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ Customer Service, Counter Service
 • ในใจรักในงานบริการ และงานที่ได้พบปะลูกค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงาน support ทีมขาย
 • Admin และงานเอกสาร
 • การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Coordinator

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • โทรประสานงานกับคู้ค้า ของบริษัท
 • ไม่ใช่งานขาย
 • รับผิดชอบงานเอกสาร และสนับสนุนงานของทีมฝ่ายขาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor\'s Degree or higher in Human Resource
 • 2 years experience in Recruitment function
 • Self motivated and service mind

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4+ Years in Education Management | Office Manager
 • Demonstrable experience in set up new office
 • Excellent Communicator | Motivator

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the usage of computers
 • supporting a general office administration
 • Fluency in written and oral English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำสรุปการประชุม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to utilize your BOI skill and grow with company
 • to work in small company with warm environment
 • to learn from Japanese MD directly

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน ประสานงานกับราชการ
 • บริหารระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5- 8 years’ experience in Human Resources
 • Implementing HRD Strategy
 • Management skills required for this job

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience as HR Generalist in manufacturing
 • Management and leadership experience
 • Strong knowledge in HR Business operations

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead learning, development operations
 • High-level in-house training and development job
 • Operate learning management system

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Admin

Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience
 • Knowledge in Hardware, Software

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย
 • วุฒิ ม.6 - ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related
 • Fluent in English / analytical and communication
 • Customer services and data analysis experience

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานภายในองค์กร
 • วุฒิ ม6-ปวช-ปวส-ป.ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการลูกค้า
 • วุฒิ ม.6/ ปวช - ป ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 year working experience in secretary/marketing
 • good communication skill in English (Preferbly JPG
 • Supported 1 Japanese Manager

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CUSTOMER SERVICE OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Female, Thai nationality
 • Aged between 25-30 years old
 • 3 years of experience in a sales administration

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ต้องการ
 • บันทึกประวัติผู้สมัครงาน
 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆตามที่กำหนด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คำนวณ ประเมินราคางานพิมพ์
 • ประสานงานกับลูกค้าและsupplier
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามงานที่มีการผลิตตามแผนการผลิตประจำวัน
 • ตรวจเช็คจำนวน, ความถูกต้องของงานที่ผลิตแล้วเสร็จ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24 – 28 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ประสานงานโครงการ ธุรการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้าน Computer data entry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Accounting or Finance required
 • 3 years of accounting experience
 • Great commands of Thai and English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Administrator
 • 18K-25K
 • Good command in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Acknowledge all members and guests
 • Communicate all messages efficiently and promptly.
 • Ensure member information is handled

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SERVICE ADMINISTRATOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Maintaining job and customer data
 • Female, aged 24 - 30 years old
 • 1 year of experience in after-sales service

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years management experience in the shipping
 • Have import and export shipping documentation
 • Familiar with MS Office applications

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Group ins, Annual Leave, OT
 • 2 - 5 years experience in HR task or any related
 • Communicate level in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • recruitment , hr ,recruiter
 • Response for hiring process
 • 1 years of experience in recruitment, HR

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในเรื่องเครื่องพิมพ์
 • ทำใบเสนอราคา เสนอขายเครื่องพิมพ์
 • ติดตามดูแลการใช้เครื่องของลูกค้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั่วประเทศ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ 30 คำ/นาที
 • ตอบคำถามลูกค้าและแนะนำสินค้า
 • ใช้ Line และ Facebook Fanpage เป็น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • เพศหญิง สามารถใช้ Microsoft Word- Excel ได้
 • รับออเดอร์ลูกค้า สรุปออเดอร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Certificate Level 1-3
 • Experiences in interpreter and coordinator
 • Good English Communication

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, aged 25 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • At least 3 years of experience

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR and Admin manager, Call Centre.
 • Exciting oportunity to develop a new business.
 • Fluent English and Thai necessary.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Assistant Manager, P&O Partnering

DKSH (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Assistant Manager Human Resource
 • "Business Partnering", "HR Specialist"
 • "Human Resource Supervisor", "HR Supervisor"

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Taking care of all the paper work the department
 • Good filing system.
 • Good command of English and computer

25-Jun-17

 

Applied
 • 1 yr+ experience in Sales coordinator/ Sales Admin
 • Skills in Logistic/Import/Export will be a plus
 • Excellent Command of English

25-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง, วุฒิปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • เงินเดือนระหว่าง 18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน

24-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล