• เก็บเช็ค-วางบิล รับ-ส่งเอกสาร
  • บริหารจัดการด้านงานอาคาร-สำนักงาน เช่น น้ำ-ไฟฟ้า
  • ดูแลการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

27-May-17

 

Applied
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
  • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

27-May-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ติดต่อประสานงาน
  • วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • รับผิดชอบงานในฝ่ายธุรการ จัดทำเอกสารต่างๆ

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล