• เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • มีความรู้ด้านจัดเก็บเอกสาร
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการลูกค้าด้วยทักษะที่ดีและใส่ใจในรายละเอียด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักงานด้านบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, age between 21 - 25 year
 • New graduate are welcome.
 • Good command of both written and spoken English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, Male, Female, Over 30 years old, Finance
 • At least 8 years experience of Finance, Accounting
 • 75K + Bonus, Auditing, Analyzing, Business trip

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior job with global insurance company
 • CPA with 7 years’ experience in audit
 • Regional travel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive Assistance, or Project Coordinator
 • Good written and English communication
 • Well-groom, good personality

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum two years of relevant office experience
 • Working knowledge (Level C) of English
 • Knowledge of the MS Office applications

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be part of young, energetic, and growing business
 • Flexible, support learning opportunities
 • Work closely with international team and experts

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied

Marketing Support

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 4 mths/OT Payment/Transportation/Med Insure
 • Japanese Electronic Equipment Trading
 • Experience in HR&Adimin Function

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for related finance and accounting job
 • Handle for general ledger & finance budget report
 • Taking care for payroll functions as CIT, Tax

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES SUPPORT (BANGKOK BRANCH)

Alpha group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 23 – 30 years old or above
 • degree in Technical or relate filed
 • 1-2 years in Support Sales Role

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Korean and English language skills
 • New graduates are accepted
 • Fast workers, can cope with pressure

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Responsible for sales & marketing documentation.
 • Good command of spoken and written English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • 1 year of experience in Sales Support
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP - HRIS

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Information System
 • Payroll system
 • Work day system

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English Skill
 • Good personality
 • Good attitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To utilize your critical thinking skill
 • To work in trustworthy and reliable company
 • To provide your skill to help customer and society

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • opportunity to work in high competency team
 • opportunity to work in global scale
 • opportunity to develop your skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To challenge in this new business in Thailand
 • To work in multinational company
 • To utilize your English and selling skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 0-3 years of experience in related field
 • Team player and able to work independently.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , Thai Nationality, Age 25 - 35
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 25-33, Bachelor in any field
 • 2-5 years' experience in Admin, Sales coordinator
 • 22,000 – 25,000THB + Benefits + Bonus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 22-25, Bachelor in related field
 • 1 year exp as Japanese Interpreter, Admin,Sales Co
 • Good command in Japanese(N2) and English Toeic 650

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in Japanese N4 up
 • Male or Female, age below 30 years old
 • Fresh Graduated are also WELCOME !!

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Transp, OT Pay, Full Attd.
 • International Electronics Products Trading
 • Exp. in Payroll (TAX, PND1, Social Security)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถติดต่อสื่อสารได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนและงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน/ข้อมูล/วิเคราะห์ยอดขาย/ผลการดำเนินงาน
 • การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Service Mind
 • Experience in service field
 • Fresh graduation are welcomed

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Terminal Bus Manager

Lotte Rent-A-Car (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Business Administration,Trans
 • Male, aged between 33 – 45 years old
 • 5 years in experience in bus services management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Strategy Officer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ต้องการบุคลลากรที่กระตือรือร้น

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Fluency in English (both oral and written)
 • Computer proficiency

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานดูแลอพาร์ทเม้นท์
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, age between 22 - 28 year
 • Good command of both written and spoken English.
 • New graduate are welcome.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Be part of Thailand’s leading bicycle
 • An opportunity to brush up your working
 • Control the inventory management according

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล