• 5 years’ professional work experience in a related
  • Strong oral and written communication skills
  • Strong interpersonal skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชายเท่านั้น อายุ 18 - 35 ปี
  • ติดตามรถของบริษัทฯเพื่อส่งสินค้า
  • ตรวจเช็คสินค้าขึ้น-ลง ก่อนทำการส่งให้ลูกค้า

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล