• เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • มีความรู้ด้านจัดเก็บเอกสาร
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male, Female, Over 30 years old, Finance
 • At least 8 years experience of Finance, Accounting
 • 75K + Bonus, Auditing, Analyzing, Business trip

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior job with global insurance company
 • CPA with 7 years’ experience in audit
 • Regional travel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in HR position
 • Strong Microsolf office and Prosolf
 • Degree in education

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive Assistance, or Project Coordinator
 • Good written and English communication
 • Well-groom, good personality

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum two years of relevant office experience
 • Working knowledge (Level C) of English
 • Knowledge of the MS Office applications

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Support

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for related finance and accounting job
 • Handle for general ledger & finance budget report
 • Taking care for payroll functions as CIT, Tax

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES SUPPORT (BANGKOK BRANCH)

Alpha group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 23 – 30 years old or above
 • degree in Technical or relate filed
 • 1-2 years in Support Sales Role

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 1 year or more working experience
 • Good planning and project management skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Human Resource
 • 3 years solid experience in HR generalist
 • Good English & strong communication skills;

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Korean and English language skills
 • New graduates are accepted
 • Fast workers, can cope with pressure

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • 1 year of experience in Sales Support
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP - HRIS

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Information System
 • Payroll system
 • Work day system

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นล่ามให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
 • บริหารจัดการงานธุรการฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English Skill
 • Good personality
 • Good attitude

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • opportunity to work in high competency team
 • opportunity to work in global scale
 • opportunity to develop your skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 0-3 years of experience in related field
 • Team player and able to work independently.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , Thai Nationality, Age 25 - 35
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 , TS16949
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in Japanese N4 up
 • Male or Female, age below 30 years old
 • Fresh Graduated are also WELCOME !!

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนและงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน/ข้อมูล/วิเคราะห์ยอดขาย/ผลการดำเนินงาน
 • การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of work experience in HR management
 • Degree in Human Resources Management
 • Managing salary administration & benefits payment

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Service Mind
 • Experience in service field
 • Fresh graduation are welcomed

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Terminal Bus Manager

Lotte Rent-A-Car (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Business Administration,Trans
 • Male, aged between 33 – 45 years old
 • 5 years in experience in bus services management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Strategy Officer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be part of Thailand’s leading bicycle
 • An opportunity to brush up your working
 • Control the inventory management according

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in logistic, business management
 • Proficient in computer literacy
 • Possess analytical & systematic thinking

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that contracts and proposals are properly
 • Understanding and attention to detail
 • Conduct contract strategy meetings

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of general procurement processes
 • Construction, Engineering and purchasing backgroun
 • At least 5 years’ exp of working as an admin sup

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduate are welcome
 • Thai native speaker
 • Strong communication, administrative skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Intern

International Organization for Migration (IOM)

กรุงเทพมหานคร

 • University Degree in international relations
 • less than two years of relevant working experience
 • Strong organizational and time management skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Word Excel

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญเส้นทางที่จะทำการตลาดเป็นอย่างดี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างด

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล