• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบและเก็บรวมรวมข้อมูลด้านบัญชี
 • งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเปิดใบกำกับภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk and Business Continuity Management
 • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
 • achieve ISO standard

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin

CHANGKHAM CONSTRUCTION LTD., PART.

เชียงใหม่

 • หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยันขันแข็ง รอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยันขันแข็ง รอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree/equivalent knowledge of account
 • Proficiency in relevant accounting software
 • Good working enviroment, Good benefits

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB5k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารจัดการสต็อคอะไหล่ตาม order
 • ปวช.ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ปวช ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้าน
 • ชาย อายุ 23 ถึง 40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน1 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับยานพาหนะ
 • นำรถไปตรวจสภาพและต่อทะเบียนตามวาระ
 • สามารถปฏิบัติงานที่แม่สอด จังหวัดตากได้

17-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร พิมพ์งาน
 • ลงบันทึก รับ-จ่าย
 • ลงรายการบัญชี

17-Jan-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • minimum 2 years experience
 • good english coversation and writing
 • 5 work day week

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่องาน

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree of Industrial
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

16-Jan-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานภายในองค์กรและนอกองค์กร
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส พุดเก่ง เข้าคนง่าย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • คีย์งานลงระบบ
 • มีความสามารถในการพิมพ์ได้เร็วและใช้โปรแกรม
 • หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35

16-Jan-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • You are motivated and organized
 • You have good written and spoken English skills
 • You are ready to take on new challenges and learn

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 1 ปี

13-Jan-17

 

Applied
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าพูดกล้าแสดงออก
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่

13-Jan-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

11-Jan-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

11-Jan-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

10-Jan-17

 

Applied
 • INVOICING & ACCOUNTING
 • General office management
 • Bilingual in English and Thai

05-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล