• เพชชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • /การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบ Logistic
 • มีประสบการณ์การคุมคนและวางแผนงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work upcountry when require
 • Good knowledge of Distributor and Retail Business

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree or higher in Laws
 • Strong knowledge of SEC/SET rules
 • High level of integrity and honest

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง จัดทำประวัติ
 • ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08-30-17.30น.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Proactive
 • Work with under pressure

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-17

 

Applied
 • เปิด PR สั่งซื้อ stationary
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบภายในโรงงาน

19-Jan-17

 

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

19-Jan-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

19-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดเตรียมเอกสาร

19-Jan-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

19-Jan-17

 

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 2 year experience in Administration
 • Good command in English and service mind

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถส่งสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ต้อนรับบริการลูกค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ลูกคค้าสัมพันธ์ ประจำชลบุรี (ห้วยกะปิ)
 • เป็นผู้ให้บริการลูกค้าและตัวแทนทางโทรศัพท์
 • ไม่ใช่งานขายประกัน

19-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานประจำที่สำนักงานในตำแหน่งธุรการ-ประสานงาน
 • เพื่อดูแลจัดการด้านเอกสารการขายและการประสานงาน
 • ดูแล/ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • Experience in manufacturer
 • High proficiency of English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบกาณ์ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relation (ER)
 • General Affairs (GA)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To support quality & customer service job
 • Experience: 0-3 years
 • Special skill :Admin, computer skill, English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in English, Engineering.
 • 1 years experience as coordinator, communicator.
 • Good command in English.

19-Jan-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in administrative work
 • Bachelor's degree, preferably in Business Admin
 • Excellent interpersonal skills, mature

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced with ISO14001 & OHSAS 18001, HRD, HRM
 • Good knowledge of Labor Law and relevant law
 • Leading HR function, Safety , Environment

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-27 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Site Office
 • Fluent communication in English
 • Accounting & Financial

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

18-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 35-45 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของระบบ Logistic
 • มีเข้าใจงานและความสัมพันธ์ของ working process

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

18-Jan-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR Manager
 • Good in English Communication & Written
 • Admin GA HR Manager

18-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 25 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

18-Jan-17

 

Applied
 • Management of office matters all over the plant
 • Management and organization of business trips
 • Team player with strong service skills

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3 year in professional experience in BOI
 • Having background and networking in Automotive

18-Jan-17

 

Applied
 • Good organization and coordination skills
 • Good communication skills in English
 • Some experience in BOI, import/export, and HR

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล