• จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำและบันทึกรายงานการประชุม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nation Age not over 30 years
 • Experiences in Administration job 1-2 years
 • Knowledge of office management systems

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
 • ทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิต
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience
 • Bachelor degree in administration or related field
 • Good command of English and Computer literacy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการบริหารจัดการ
 • มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ สาขาต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานธุรการ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี โปรแกรม Excel

17-Jan-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years experience in admin role prefer
 • Excellent command of written and spoken English
 • Responsible, efficiency, & can work under pressure

16-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีจิตบริการ และบุคลิกภาพดี

16-Jan-17

 

Applied
 • สามารถพูดคุยตอบโต้ภาษาอังฤษได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้า
 • มีความขยัน อดทนในการทำงาน

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-45 years old
 • Good command in English
 • Have experience in a related field

13-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

13-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality, Age 28 – 35 years old
 • Degree in Human Resources
 • Good command in English

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Good command of Japanese (Level N2 above)
 • Experience in Translator & Secretary

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ในตำแหน่งเลขานุการผู้บริ

09-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล