• Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Clerk/ธุรการ

V.M. BEAUTY AND COSMETICS COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

17-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

16-Feb-17

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บัญชี
 • ดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงาน
 • ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานขนส่งและคลังสินค้า

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tactical hub planning in terms of resources
 • Working closely with Hub Manager on matters
 • Keeping track & update daily/weekly/monthly

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager / Coordinate

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

15-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เป็น admin ในการรับ order จากผู้แทน
 • ประสานงานกับผู้แทน แผนกบัญชี แผนกคลังสินค้า
 • คีย์ข้อมูลในโปรแกรมได้ทันเวลาที่กำหนด

15-Feb-17

 

Applied
 • Min 5 Years experience in HRM and Admin
 • Familiar working with Labour Union
 • Strong in Labor Law

14-Feb-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Transport Supervisor

Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • รู้กฏหมายจราจร

14-Feb-17

 

Applied
 • Administrative
 • Samutprakarn
 • TOEIC

07-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล