• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ Mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านออกแบบ Packging

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนอัตรากำลังคน และกำหนดกลยุทธในการสรรหา
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบุคคล 2 ปี
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบและอื่น ๆ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานระหว่างบริษัทและบริษัทคู่ค้า
 • ติดต่อลูกค้า ตอบรับ Email กับลูกค้า

25-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน กับ ลูกค้า ด้านบริการและข้อมูลต่าง
 • ปวส/ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายขายและการตลาด 1-2 ปี

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง/อายุ 20 - 30 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การเป็นadminอย่างน้อย1ปี
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต เเละ อดทน

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ MS Office

24-Apr-17

 

Applied
 • เตรียมแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO 9001: 2008
 • ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่เกิน ม.3
 • จัดเตรียมและส่งเอกสารภายในบริษัท
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป. ตรี ทุกสาขาวิชา พูด ภาษาอังกฤษดีมาก
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Admin Online

Sincerely Screen Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • แอดมินฝ่ายขาย และรับออเด้อทางออนไลน์

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

 

Applied
 • จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

21-Apr-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และบริการ

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจรับสินค้า คีร์เอกสารในระบบบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • รับใบงานแจ้งซ่อมประจำวัน
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับใบผ่านการนำของออก

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-7 years experience preferably in manufacturing.
 • Solid background in compensation & benefits field.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

21-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

21-Apr-17

 

Applied

HR & Admin Manager

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 15 years broad exp in HR&Admin (manufacturing)
 • Excellent English Communication
 • Active, Good attitude, Good team management

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงานและแรงงานสัมพันธ์

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Business Partner Support

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • HRBP
 • Human Resources Business Partner Support
 • HR and Admin

18-Apr-17

 

Applied
 • Sales, coordinating, accounting, planning
 • Excellent in both English, and Thai.
 • Salary 20,000 baht, or above. Annual bonus.

12-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำให้พนักงานยอมรับได้
 • เงินเดือน 20K+

12-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in HR
 • Manage and implement the performance management
 • Male Female, Age over 40 years

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล