• ดูแลงานด้านสรรหาพนักงาน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อธุรการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Transport Allow, Accident Ins, OT
 • Fastener for Various Industries Trading Company
 • Fresh graduates are welcome

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ / การตลาด
 • ทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • มีความรู้เรื่องงานอะไหล่เครื่องซัก อบ รีดผ้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญา ตรี – ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support sales Executive
 • 1 year experience in Sales-co in Manufacturing
 • Female Age less than 32 years old

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 24-28 years old
 • Bachelor degree in Marketing, Business Admin
 • Sales admin, Sales support and good in MS office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To maintain and expand the business
 • To develop new customers
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 22-28

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduate will be considered.
 • Knowledge of local and/or international customs
 • Good command of written and spoken English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied

Senior Office Coordinator

BioGasclean Asia Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Female age 35 and Thai nationality only
 • 10 years of practical experience
 • You can work independently, accurately

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Greeting / welcome guests
 • Support Company Activities
 • PR for all Activities

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้
 • ณ์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ขาย/เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง

18-Feb-17

 

Applied
 • Translates or Interprets
 • Good or fair communication in Japanese (N3-N2)
 • 1- 2 years experience in Trading Company

18-Feb-17

 

Applied

Clerk/ธุรการ

V.M. BEAUTY AND COSMETICS COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 3-5 years working experience as Sales Support
 • Female, Thai nationality, Age 30-38

17-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years of fundamental HR & administration
 • Experience in implementing development & training
 • Experience in handling recruiting from end-to-end

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources Development
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Experience of all HR functions

17-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลนัดหมายและตารางงานผู้บริหาร
 • จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารประชุม จดบันทึกการประชุม

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ แก้บัญหาเฉพาะหน้า

17-Feb-17

 

Applied
 • Ability to work and communicate
 • Good command od English
 • Assist in HR&GA function especially

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

17-Feb-17

 

Applied
 • Monitoring and controlling projects
 • Reviewing and checking proposals and contracts
 • Good command of English,female

17-Feb-17

 

Applied
 • Support external sales team and agents
 • Provide all order or product desired info
 • Check, process and coordinate sales order process

16-Feb-17

 

Applied
 • รับและโอนโทรศัพท์
 • รับวุฒิ ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • มีบุคลิกภาพดี และทักษะการติดต่อสื่อสาร

16-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้

16-Feb-17

 

Applied
 • Female age not over 27 years old.
 • Good command in English communication
 • Scheduling simulator booking for customer(Airline)

16-Feb-17

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher in Human Resources.
 • Experience in HR Management, C&B, and Recruitment.
 • Good command of both spoken & written English.

16-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ให้ข้อมูลลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และแผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resoure
 • 8 years experience in HRM
 • Good command of spoken and written English

16-Feb-17

 

Applied
 • Manage employee benefit program for all employees
 • Assist HR administration tasks for all employees
 • Support English language business call

16-Feb-17

 

Applied
 • Overall control of Human Resource & General
 • Labour Union management
 • Welfare (transportation,canteen,Uniform)

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บัญชี
 • ดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงาน
 • ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานขนส่งและคลังสินค้า

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tactical hub planning in terms of resources
 • Working closely with Hub Manager on matters
 • Keeping track & update daily/weekly/monthly

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • Plant HR management and Admin, Employee relations
 • 15+ yrs exp. from automotive manufacturing (UNION)
 • Strong thai laws negotiation leadership good-ENG

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เข้าร่วมประชุม สรุปและรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.,ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 – 1 ปี ขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ดูแลงาน วางบิล รับเช็ค
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft office

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานหรือธุรการ
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี และรายงานต่างๆ

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager / Coordinate

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, age not over 28 years old.
 • Bachelor degree in Human Resource Management
 • Good knowledge of HR

15-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำประวัติและฐานข้อมูลพนักงานรายวัน
 • จัดทำสัญญาจ้างงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี ในด้านงานบุคคล

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล