• Bachelor’s degree in Public Health, Arts
 • 5 years in administrative management or finance
 • Day-to-day management of administrative

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบม. 3ขึ้นไป
 • มีความรู้ พอเข้าใจงานบัญีการเงินบ้าง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
 • หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม ERP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resource Director

VRFriends Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Location: Laksi
 • Salary: 200 -300K
 • Working Hour: Mon - Fri

29-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ

29-Mar-17

 

Applied

HR Shared Service Manager

--

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 6-8 years in payroll administration
 • HR KPI and Reporting
 • Experiences in manages salary review process

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อร้านค้า ประสานงานร้านค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
 • สามารถออกหน้าไซด์งานก่อสร้างได้
 • มีบุคคลค้ำประกันหรือรับรองการทำงาน

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี ( รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น )
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี
 • ออกต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ20- 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการต่อรองเบื้องต้น

24-Mar-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับปริญญาตรี, เพศหญิง
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • พักอาศัยย่านนนทบุรี (สะดวกเดินทางมาถนนราชพฤกษ์)

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล