• Work with a national brand leader in FMCG
 • Company is renowned for its work culture and CSR
 • Enhance employee prospects and training

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

22-Mar-17

 

Applied
 • มีความประสบการณ์ในด้านธุรการอาคารฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • งานเอกสารของบริษัท

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้
 • การศึกษา วุฒิ ม.6 , ปวช. ,ปวส ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถขับรถได้

20-Mar-17

 

Applied
 • เลขานุการ– ธุรการ
 • บริการลูกค้า
 • ธุรกิจศูนย์ประชุม

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคคลากรตามที่แผนกต่างๆในบริษัทร้องขอ
 • จัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • ทำเงินเดือนพนักงาน

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล