• งานธุรการทั่วไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Answering telephone calls, receiving faxes
 • 1-2 years of relevant working experiences.
 • Bachelor Degree in any field.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Work Permit & Visa is a MUST
 • Fluently in English is a MUST
 • Pleasant personality and service mind

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree on any related subject.
 • English communication is a must & service mind.
 • New graduated is welcome.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2- 3 mnths, Health & Accidental Ins, etc.
 • Japanese Group Manufacturing Company
 • Exp. in Secretary or Sales Co for Japanese Mgr.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Liaising with authorities particular in BOI
 • Make sure that report and other legal documents
 • Recruitment, HR, and related field of Labor Law

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุรการ เพื่อsupport ทีมงานขาย
 • ซื่อสัตย์ รักงานขายและงานบริการ อดทน
 • ช่วยประสานงานระหว่างทีมขายกับบริษัท

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in ISO13485 & FDA Regulatory
 • Fluent in English Good Speaking,Writing,reading
 • Have Experience in Medical device is preference

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in Admin, HRM, HRD
 • Degree in Business Administration
 • Reviewing HR and Administration procedures

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารด้านไปรษณีย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้าน Admin 1 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ จีนได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
 • ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร, รักษาดินแดน

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ

26-Apr-17

 

Applied
 • Strong administrative skills and is very organized
 • Dangerous goods training is desirable
 • Dangerous goods training is desirable

26-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ จัดเก็บ/บันทึกเอกสาร
 • ทำภาพ PRESENT งาน, จัดพิมพ์เอกสาร
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง 22 - 35 ปี
 • มีความคล่องแคล่วในการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Plan, control and ensure all service requirements
 • Taking care for all GA & Administration duties
 • Responsible for overall company administration

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออก
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • เคยมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ในการทำงานเอกสาร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience to set up new factory & office
 • Strong knowledge & experience in overall HR&GA
 • Excellent in communication skills in english

25-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Political Science, HR Management
 • Good service mind and coordination skills
 • Positive thinking, good attitude and hard working

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Office Manager for USA Representative Office
 • Variety of duties and tasks
 • Opportunity to join a start up Regional Office

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้่นไป
 • คีย์ข้อมูล พิมพ์และจัดเก็บเอกสาร
 • โทรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 45 years old
 • 10 yrs exp in Admin & Accounting
 • Ability to communicate in English

25-Apr-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female / Thai nationality
 • 4 years secretary experience
 • knowledge of administrative and clerical procedure

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree, Communicable in English
 • 1 year exp.in admins, coordination, logistics
 • Strong excel and word, Able to work shift work

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ประสานงานแต่ละฝ่าย
 • ความรู้ด้าน Work permit และต่อวีซ่า
 • มีความรู้ด้านการจัดทำประกันสังคม

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสาร
 • ประสานงานกับภายในและภายนอก
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารค่าไฟ ออกใบกำกับภาษี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • Bonus 2 mths., Medical Ins.,Car+Driver,OT Pay,etc.
 • International Automotive parts Trading company
 • Exp. in Sales Co / Admin / Secretary in JP Company

25-Apr-17

 

Applied
 • Basic skill of Microsoft word and excel
 • Good command in English
 • Bachelor degree in any field.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5 years in a wide range of human resources
 • Accurate communication, good personality
 • Mature, reliable personality and appears

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • 10 years of experience all function of HR & admin
 • degree or higher in related field

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin, SAP, BOI
 • Payroll, Microsoft Excel
 • Fluent in english

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถโต้ตอบสื่อสารภาษาอังกฤษ

24-Apr-17

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • มีพื้นฐาน อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • ทำงานบนเรือเครน / เรือปฏิบัติงานที่เกาะสีชัง

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female / age : 30~40 years old
 • Having experience in admin section as manager
 • Responsible for managing admin section

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for supporting sales activity of sales
 • Make a documentation and report for sales manager
 • Normally work in the office

24-Apr-17

 

Applied
 • HR Manager
 • Good in English Communication & Written
 • Admin GA HR Manager

24-Apr-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ WINSpeed หรือ Oracle

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล