• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีและ BOI
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน มีความคล่องตัว

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of estimating techniques
 • Prepare completion report (Cost portion)
 • Process Cost Transfer (Re-Classify)

22-Jun-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Recourse, Accounting
 • At least 0-2year experience on HR or Admin
 • Understanding or having experience in implementing

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-7 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Meal, etc.
 • High Reputation Automotive Parts Manufacturer
 • At least 5 yrs. experience in Payroll in Mfg.

22-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 4-7 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Meal, etc
 • High Reputation Automotive Parts Manufacturer
 • At least 3 yrs. experience in labor relation

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30ปี
 • สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • ประสานงานติดต่อกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา Quotation

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged not over 34 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 years of experience working in administration

20-Jun-17

 

Applied
 • จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • ติดต่อประสานงาน

20-Jun-17

 

Applied

HR Manager / Assistant

--

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor’s Degree in Human Resource Management
 • Good command of the English language.
 • Basic Thai Labor Law

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanease Speaking
 • at least 2 years experienced
 • Good command in English

19-Jun-17

 

Applied
 • ตำแหน่งธุรการทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปวช-ปวส. สาขาการบัญชี หรือ การตลาด
 • สามารถเดินทางมาปฏิบัติเองได้ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

19-Jun-17

 

Applied

Marketing Engineer

Y S Pund Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศ ชาย อายุ 24-26 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล