• เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • มีความรู้ด้านจัดเก็บเอกสาร
 • บุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 2y in Sales Coordinator or Sale Support
 • Proficient in Microsoft Excel application
 • Can do attitude, Multi-task ability, Coordination

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Support training data and preparation of course
 • Manage process for PR and PO for HR and Admin
 • Coordinate among employees and other function

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male, Female, Over 30 years old, Finance
 • At least 8 years experience of Finance, Accounting
 • 75K + Bonus, Auditing, Analyzing, Business trip

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance, Risk Control or Audit Background
 • Good English Command
 • Leading International Hire Purchase Company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior job with global insurance company
 • CPA with 7 years’ experience in audit
 • Regional travel

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 24 – 33 years old
 • 1- 5 years experience in Executive Assistant
 • Be personal assistant and organize secretary work

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive Assistance, or Project Coordinator
 • Good written and English communication
 • Well-groom, good personality

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum two years of relevant office experience
 • Working knowledge (Level C) of English
 • Knowledge of the MS Office applications

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in social sciences, education
 • Excellent English communication and report writing
 • Strong problem-solving, teamwork and leadership

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Support

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชายอายุ 25 - 32 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน IT

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Purchasing and Procurement management
 • Supplier search and evaluation
 • Experience in SAP and Strong in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Timesconsult Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for related finance and accounting job
 • Handle for general ledger & finance budget report
 • Taking care for payroll functions as CIT, Tax

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Significant step to join reliable company
 • Experience in HR for more than 8 years in retail
 • Key person of the company to create HR Strategy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years working experience as Administration
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • To follow up candidates including ones after place

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES SUPPORT (BANGKOK BRANCH)

Alpha group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 23 – 30 years old or above
 • degree in Technical or relate filed
 • 1-2 years in Support Sales Role

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารเบิกสินค้า เปิดใบกำกับภาษี
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Korean and English language skills
 • New graduates are accepted
 • Fast workers, can cope with pressure

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • 1 year of experience in Sales Support
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP - HRIS

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Information System
 • Payroll system
 • Work day system

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English Skill
 • Good personality
 • Good attitude

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • opportunity to work in high competency team
 • opportunity to work in global scale
 • opportunity to develop your skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 0-3 years of experience in related field
 • Team player and able to work independently.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female , Thai Nationality, Age 25 - 35
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in Japanese N4 up
 • Male or Female, age below 30 years old
 • Fresh Graduated are also WELCOME !!

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Challenge and willing to learn new things
 • Fast track yourself working with HR Consultant
 • Grow together with company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-1 yr experience in Admin, Support and Data Entry
 • Open for new graduated and Able to join on Jan'17
 • Fast learning, service-minded and multi-task

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนและงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน/ข้อมูล/วิเคราะห์ยอดขาย/ผลการดำเนินงาน
 • การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Service Mind
 • Experience in service field
 • Fresh graduation are welcomed

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Terminal Bus Manager

Lotte Rent-A-Car (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Business Administration,Trans
 • Male, aged between 33 – 45 years old
 • 5 years in experience in bus services management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written English.
 • Female, Age between 28-40 years old
 • Have experience in HR & Administration

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Multi National Company
 • Career growth
 • See job description.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Strategy Officer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lawyer Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be part of Thailand’s leading bicycle
 • An opportunity to brush up your working
 • Control the inventory management according

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to gain IT knowledge from IT company from Japan
 • to utilize your Japanese skills
 • Working location is very convenience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that contracts and proposals are properly
 • Understanding and attention to detail
 • Conduct contract strategy meetings

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of general procurement processes
 • Construction, Engineering and purchasing backgroun
 • At least 5 years’ exp of working as an admin sup

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduate are welcome
 • Thai native speaker
 • Strong communication, administrative skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล