• ติดต่อขอเป็นตัวแทนจาก supplier ต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(เพื่อธุรกิจ)ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Office Administrator
 • Competitive salary, Bonus, Medical Cover
 • Central location near BTS, Modern offices

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 25 ปี / จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช.
 • มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
 • มีความรู้ด้านงานบริการลูกค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำคอมพิเตอร์ได้ เช่นWord, Excel, Power Point
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educational Institution for Children Development
 • Build Leadership skills through Play&Presentation
 • The Enrichment and Knowledge Application Center

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถโพสข้อความบนwebsite และ สื่อออนไลน์ต่างๆ
 • จัดทำรูปและข้อความเพื่อส่งต่อทางสื่อออนไลน์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female ages between 21- 30 years old
 • Able to use PHOTOSHOP program
 • Able to work 6 days per week from Mon-Sat.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrative tasks and department supports.
 • At least 2 years’ experiences
 • Good Chinese and English communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N3-N1 ,Fresh OK
 • 0-3 experiences as Administrator, Interpreter
 • 20,000 – 40,000 THBTHB + Benefits

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Company Secretary
 • Competitive Package
 • Bangkok

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • To work with one of the biggest companies in Japan
 • To grow with a high potential Energy at Company
 • Able to work in Bangkok downtown

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Human Resource Management Skills
 • Good Command in English and MS Office skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 27-35, Bachelor in Laws
 • 5 years experience in legal staff, HR
 • Max to 60,000 THB

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide administrative supports to the team
 • 3-5 years experience in customer service, training
 • Bachelor Degree or Higher in education or related

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in a fast growing company in Asia
 • cooperate with Japanese manufacturing companies
 • opportunity to grow with the company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willing to work with new set up company
 • Be able to learn the business from Japan
 • Be able to use and develop Japanese skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in flavors or food ingredients
 • Tertiary degrees in Food Science, Food Technology
 • handle administrative duties and up keeping of lab

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์อย่างสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age not over 29 years
 • Good command of English
 • Good appearance & personality

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Over 5 year of experience in Payroll, C&B, Welfare
 • Excellent knowledge in Prosoft payroll system
 • Be able to use Excel fluently

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree level
 • Fresh graduate only
 • Negotiable

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Working Environment
 • Fresh Graduate Welcomed
 • Competitive Local Salary

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Office Administration and HR Function
 • Stock Control and Warehouse
 • Supporting Sales Team

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Undertakes all Card Management tasks
 • Conducts all Card Management activities
 • Initializes/personalizes cards and supplies

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good MS Words and MS Excel using skill
 • Good service mind
 • Good verbal communication skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านงานธุรการและเลขา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความชำนาญด้านการจัดการเอกสาร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Political Sciences
 • At least 8 years of experiences in HR function
 • Familiar with HR processes

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in operational management
 • Report to CEO
 • Strong leadership

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional degree in Business Administration
 • Experience in the pharmaceutical industry
 • Analytical and with strong statistical skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • In-depth knowledge of UCP and URC Rules
 • IMEX System and processing skills
 • In-depth knowledge of import / export document

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New graduates are welcome.
 • Costumer service minded.
 • Managing and tracking the entire applications

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work at BOI company
 • To improve your Japanese skill
 • To gain logistic system knowledge

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To help the company’s expansion
 • To work in reliable logistic company from Japan
 • Very convenience for public transportation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Age 24 - 32 yrs
 • Bachelor's degree
 • TOEIC score 650 plus will be advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Previous experience in law firm is advantage
 • Good command of reading and written English
 • Enjoy working with documents and routine tasks

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree, Strong Education background
 • Good in English, Analytical a data analysis skills
 • 1 year exp.++ in Sales report and analysis

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree / Good in English (TOEIC 700+)
 • Good Analytical, Good communication skills
 • Proficient in Excel, Background in SAP Preferred

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Office Secretary & Administrator

SCSI Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30ปี วุฒิปวส.- ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์MS Office, Word, Exce, Access
 • ใช้Program illustrator/Photoshopจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Be able to work for one of the biggest Japanese
 • An opportunity to brash up your HR
 • Be able to be in charge of all the HR system

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English communicable is needed
 • Proficient in Microsoft Office
 • Good attitude, good team player, logical

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin
 • Rama 3
 • Coordinator

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age: 20-25
 • Salary: 18-23k
 • Good English Skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Japanese
 • JLPT
 • Interpreter

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in secretarial or administrative
 • Proactive, Good interpersonal
 • Fluent English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year experience in Sales in Automotive industry
 • To coordinate with customers and shipping agency.
 • To receive and take orders from company customers.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist for all of function in Human Resources.
 • Good communication and interpersonal skill.
 • Be able to work under pressure.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Fluent English Communication
 • SAP knowledge
 • More than 1 yr exp in job field in foreign company

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • 5 years of progressively responsible secretarial
 • Fluency in English and Thai
 • Management of the office, ensuring an environment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล