• Assistant
 • Positive work environment
 • Real estate

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิเคราะห์ การตลาด ในแต่ vendor
 • ประสานงานกับ ฝ่ายการขาย
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูลการเติมน้ำมันของรถ บริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี
 • สามารถ ทำ KPT ในการทำงานประจำวันได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 25-33, Bachelor in any field
 • 2-8 years' experience in Admin, Sales coordinator
 • 25,000 – 32,000THB + Benefits + Bonus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/ Female age 22-35 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, 20K - 50K
 • BTS &MRT/ Mon - Fri (08:30-17:30)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age 22-35 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, 20K - 50K
 • BTS &MRT/ Mon - Fri (08:30-17:30)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความถนัดด้านตัวเลขและการคิดวิเคราะห์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลงานด้านนำเข้าส่งออกและบีโอไอ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Medical Ins, Company Trip, OT Payment
 • High Growth Rate PCB Trading Company
 • Experience in sales co is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลขาย / ประสานงานกับ เซลล์
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • To respond to all management activities
 • To support MD in all necessary functions

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrative Staff
 • Administration
 • BOI

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

RECEPTIONIST

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Male/female, aged 23-25 years old
 • Bachelor’ degree in a related field
 • At least 1 year of working experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female
 • TOEIC :650
 • Age not over 26 New Graduate O.K.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • ควบคุม ดูแล จัดเก็บ และรักษาเอกสาร Marketing
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 24 - 30 ปี
 • ทำงานเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า
 • สนับสนุนงานการตลาด ทำ presentation ต่างๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support the Operations managers
 • A deep understanding and attention to details
 • Continual review of these processes

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years working experience in admin func.
 • at least 5 years’ experience in supervisory role
 • Good English proficiency both in writing&speaking

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years of relevant experience in work.
 • Experience in working in coordination.
 • Is responsible for the assignment.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการจัดการงานเอกสารที่ดี
 • มีจิตใจรักงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับ/บริการ ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับทางบริษัท
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
 • รับโทรศัพท์ตอบคำถามลูกค้าที่มีข้อสงสัย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Only.
 • Age between 25-35 years old.
 • Good computer skills such MS Excel.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Monitoring ordering process
 • Track, check and monitor all Purchase Orders
 • Good EXCEL knowledge

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • support sales งานห้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command of English and Computer skills
 • Good Organization Skill
 • New graduates Welcomed

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Finance & Admin
 • Procurement, Invoice process
 • IT Admin tasks

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Ability to work under pressure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • 1-2 years experience in sales support
 • Good excel and strong analytical skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา เลขานุการ
 • สามารถใช้ Computer คล่อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Channel Support Executive

BP - Castrol (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • To ensure compliance of distributor working system
 • Develop distributor monitoring and tracking system
 • Develop effective trade marketing plan

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Issue P/O,Quotation,Delivery control
 • Delivery control,Customer service.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีความกระตือรือร้นและวินัยในการทำงานสูง
 • เข้ากับคนง่ายและชอบทำงานกับคนอื่น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีความกระตือรือร้นและวินัยในการทำงานสูง
 • เข้ากับคนง่ายและชอบทำงานกับคนอื่น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชี รับ จ่าย ยื่นภาษีทั่วไป
 • โปรแกรมบัญชี winspeed, อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี,

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Personal Assistant
 • Report to Expat Regional Director
 • Excellent command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience working in Human Resources field
 • Resonsible for Payroll & Visa-Work Permit
 • Good in English skill communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 23-30
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Be able to work in irregular shift

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To handle all administrative work
 • Cooperates with all concerned departments
 • Follows and provides feedback to the superior

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 26-35
 • Bachelor's Degree in Business, Supply Chain
 • 2-5 years working experiences

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 22-35
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 1-3 years working experiences

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง รับวุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถทำคอมพื้นฐานได้ excel
 • ออก Estimate ได้จะพิจารณา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 18-22
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 1-3 years working experiences

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor / Master in Business Administration
 • Deep skills in Human Performance offerings
 • Ability to meet travel requirements

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ป.6 - ขึ้นไป อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-32 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี หรือวุฒิ ม.6/ปวช.
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล