COST ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of costing experience
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1ปี
 • ทำรายการยื่นภาษี

25-Jul-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
 • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

23-Jul-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

22-Jul-17

 

Applied

Project Investment Analyst

YAANA Ventures

เมืองนนทบุรี

 • Thai national MBA graduate
 • Expertise in financial projection models
 • Proficient in English

20-Jul-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล