• Thai National
 • Minimum 5 years of senior level hotel accounting
 • Moderate English language skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี GPA.2.50 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร

22-May-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล