• Fluent English both in written and spoken
  • At least 5 years experience in Accounting
  • Bachelor degree or above, major in Finance

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล