• 7 years’ experience in costing and analysis
 • Degree or higher in Cost Accounting, Accounting
 • Good communication and interpersonal skills

20-Jan-17

 

Applied

CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • Account and Manage of accounting
 • Analyze financial statements monthly
 • Have a thorough knowledge of IFRS

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานทางภาษีต่างๆ ของบริษัท
 • จัดทำงบการเงิน
 • การทบยอดบัญชีลูกหนี้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
 • Finance Director, Financial Controller
 • Financial Director, Finance Controller
 • Controller, Director of Finance

17-Jan-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล