• เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Strategist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Economist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คำนวณค่าบริการออกเอกสารเรียกรับชำระเงิน
 • รับชำระค่าบริการ(เงินสด,บัตรเครดิต)เเละออกเอกสาร
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 10 years of progressively
 • Work experience in a listed company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Strategy Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Performance-led strategy
 • Design strategic, business, process
 • Formulate detailed viable business models

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and monitor operating expenses
 • monthly actual updates and variance analysis
 • Reporting and budget/forecast planning process

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multi national company
 • Travel opportunity
 • Team work

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To utilize your skills and grow with the big firm
 • To gain experience in Japanese Accounting/Auditing
 • Prepare statutorily financial statement

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent written and spoken in Thai and English
 • Good team player
 • Initiative with good personality

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Business Partner

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Month-end reporting
 • Financial Planning and Analysis
 • International expansion / Control - Support BU's

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years in Finance Accounting, Plant Control
 • 5 years in Managerial role
 • Fluent in English suchat@kensington.co.th

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.โทสาขา วิศว,MBA,Information Security,IT Risk
 • ประสบการณ์บริหารความเสี่ยงด้าน IT/Security/IT Audi
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติธุรกิจตลาดเงิน และ Treasury
 • RCSA, Key Risk Indicator
 • Treasury, Operational Risk Capital Allocation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

LEGAL EXECUTIVE AND COUNSEL

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good knowledge of local/regional laws, regulations
 • At least 5 years commercial legal experience
 • Advanced university degree in law, fluent English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SEM ANALYST

Traveloka

วัฒนา

 • At least Bachelor’s degree in any related field.
 • Report / analyze SEM performance
 • Manage and execute day-to-day SEM operation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fraud
 • Investigation
 • Control

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

INTERNAL AUDIT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Assist Vice President of Internal Audits
 • Manage the performance of operational audits
 • Execute audits as planned, including managing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

--

กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดีเยี่ยม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VP of Finance

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Finance
 • Investment
 • Funding

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานรับเรื่องลูกค้าร้องเรียน
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance
 • 5 years of experience in finance planning
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านบริหารผู้แทนการตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong project and organizational management
 • Accounting degree
 • 5 plus years of professional experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female , 28 – 35years old
 • Degree in Business Administration,Finance,Economic
 • 3 years working experience in Risk Management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support /System Analyst

HUASENGHENG COMMODITAS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • -
 • -
 • -

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead on all key events by manage temp staffs
 • degree or higher in Marketing, Banking
 • 5 years of experience in retail products

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Build sales volume and revenue to achieve target
 • degree or higher in Banking, Finance
 • 5 years of experience in retail products

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • credit analysis
 • credit risk
 • Credit Review

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจ SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถทำ Presentation และมีทักษะในการนำเสนอ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Relationship Manager (AVP-VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’sDegree in Accounting, Finance
 • Minimum of 7 years’experience
 • Experienced with ERP system (BAAN) is a plus.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global Business
 • Exciting Project
 • Good Salary and Package

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Collecting, researching and forecasting the market
 • Analyzing and identifying market risks
 • Researching and conduct day-to-day situational

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCIAL CONTROLLER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • degree or MBA in relevant fields
 • Experience in finance, preferably with an FMCG
 • Being responsible for overseeing company cash flow

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Specialist (Bangkok)

BT Systems, LLC

กรุงเทพมหานคร

 • 5+ years of Working Experience with CICS
 • Experience CICS and or MQ Series
 • Excellent level of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 5 years of experience in financial services
 • Having outstanding success in a senior sales

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล