• Fluent English both in written and spoken
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Bachelor degree or above, major in Finance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 21 - 30

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

28-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล