• Financial control
 • Manufacturing experience
 • Great career opportunity

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in SAP All Finance related modules
 • Experience of working in MNCs (Manufacturing)
 • Working locate at Banpong, Ratchaburi

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

21-Jun-17

 

Applied
 • An attractive package
 • Work with World class manufacturing standard
 • Regional exposure & learn Asia & Europe experience

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล