FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER – TRADING BUSINESS

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least 7 years’ of experience in accounting
 • Experience with ERP system.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธนาคารสาขา
 • งานบริการ
 • งานธุรกิจและตลาด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล