• Male or Female, no age limit
 • degree or higher in business administration relate
 • 1-3 years experience in purchasing or procurement

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, 35-45 years old
 • MBA Accounting or Finance
 • Proficient in English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เรียนรู้การใช้เครื่องบันทึก
 • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • รักงานบริการ

20-Jan-17

 

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Master’s Degree in Finance or Accounting
 • Strong knowledge of finance, accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

20-Jan-17

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

20-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการเงิน หรือบัญชีไม่กว่าน้อย 2ปี
 • ทำรายงานบันทึกการจ่ายเงินของบริษัท
 • ทำหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

18-Jan-17

 

Applied
 • ทำการติดตามทวงถามลูกค้าที่มีการค้างชำระหนี้
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดการค้างชำระหนี้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามหนี้

18-Jan-17

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant to Regional Financial Controller
 • financial statements, reports,cost analysis
 • asset management

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่องาน

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in accounting or finance
 • 10 years in accounting and finance management
 • Able to work in Chiangmai

16-Jan-17

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

01-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล