Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • >12 years experienced in Accounting/Financial
  • Good English Communication/Team Management
  • General Accounting/Costing/BOI

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER – TRADING BUSINESS

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
  • At least 7 years’ of experience in accounting
  • Experience with ERP system.

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล