• 7-10 years in managing and leading accounting
 • To supervise on Accounting, Tax and Finance
 • Take care of Accounting, Tax, internal control

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience at least 5 Years in Management
 • Provide the finance and accounting support
 • Responsible for serving Thai Accounting Standard

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FP&A, Finance Manager, Financial Planning
 • Finance Analysis, Financial, Business Analysis
 • Budget, Costing, Business Plan, Financial Report

24-Feb-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Good command of written and spoken english
 • Must have 3-5 year experience in finance
 • workplace***Ratchaburi***

24-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี
 • เจรจาประนอมหนี้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

22-Feb-17

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitoring company overall of financial status
 • Supporting the top management for total company
 • Reporting significant of financial status

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขา
 • แนะนำ application ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ
 • มีใจรักงานบริการ

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

21-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for operations performance reports
 • Degree or higher in Cost Accounting, Accounting
 • 7 years’ experience in costing and analysis

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting/Finance/Business Admin
 • 5-8 years working experience in costing role
 • Directs, develops and controls activities

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in SAP All Finance related modules
 • Experience of working in MNCs (Manufacturing)
 • Working locate at Banpong, Ratchaburi

20-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female, age over 38 years old.
 • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
 • at least 12 years in manufacturing environment

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • Account and Manage of accounting
 • Analyze financial statements monthly
 • Have a thorough knowledge of IFRS

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree and hold accounting license
 • Overall accounting
 • Overall HR responsibility

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล