• Business Analysis Manager, FP&A, Finance
 • Finance Analysis, Financial, Business Analysis
 • Financial Planning Analysis Manager

20-Jan-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality, 30-45 years old
 • degree or higher in Accounting
 • 0 years’ experience in costing and finance

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance or Accounting
 • Minimum 3 year of work experience in Finance
 • Good English Communication

20-Jan-17

 

Applied
 • 7 years’ experience in costing and analysis
 • Degree or higher in Cost Accounting, Accounting
 • Good communication and interpersonal skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • Account and Manage of accounting
 • Analyze financial statements monthly
 • Have a thorough knowledge of IFRS

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานทางภาษีต่างๆ ของบริษัท
 • จัดทำงบการเงิน
 • การทบยอดบัญชีลูกหนี้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age between 35 years up
 • Accounting and financial and taxation experience
 • Experience in ERP in manufacturing environment

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Experience in manufacturing
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Accounting/Finance/Business Admin
 • 5-8 years working experience in costing role
 • Directs, develops and controls activities

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

18-Jan-17

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

17-Jan-17

 

Applied
 • Finance Director, Financial Controller
 • Financial Director, Finance Controller
 • Controller, Director of Finance

17-Jan-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age over 38 years old.
 • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
 • at least 12 years in manufacturing environment

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business process improvement & internal control
 • Consulting firm / MNC with Good command of English
 • Development & application of policies & procedure

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • At least 5 years of experience as Financial Manage
 • ERP experience, SAP or Oracle, Fluent English

16-Jan-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล