• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform proactive Sale Management
 • Customer Relationship Management
 • Credit Management

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
 • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล