• เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3 years of experience in the payroll office perfor
 • Strong skills using and understanding the flow

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Female or Male, Age over 35 years old.
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • At least 8 year’s experience in accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or female with age between 32-38 years
 • Have experiences in international taxation
 • Degree or higher in Accounting & Finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องยนต์ อย่างน้อย 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C
 • จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accountant

Great Eastern Drug Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing and overseeing the daily operations
 • Monitoring and analyzing accounting data & product
 • Verify documentation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting
 • 5 - 8 years experience of dealer credit control
 • Computer literacy especially Ms.Excel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถเข้างานกะได้

23-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA/CPA
 • Good background in costing and SAP
 • Good command of English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • ดูแลรับ-จ่ายเงินของสาขา

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, aged between 30-45 years old

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • To standardize policy of budget setting & review
 • To analyze the reasonableness of overall budget
 • To follow up actual result, budget plan

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gather and analyze financial information
 • Make monthly report of Sale & GP, Cost detail
 • Providing Department expenses report by analysis

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Bachelor's or Master Degree in Business Admin
 • Good command in English

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

20-Apr-17

 

Applied

Commercial Finance

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

20-Apr-17

 

Applied

FINANCE & ACCOUNTING MANANGER (100K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • Fluent English language verbal and written
 • Strong Leadership and supervisory skills

20-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • budget planning and forecasting
 • physical stock
 • investment budget

20-Apr-17

 

Applied

Plant Contoller

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelors or higher Degree in Accounting.
 • 5 year experience in industrial accounting
 • Knowledge of free zone, BOI, 19BIS

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience in administration

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี
 • ปริญญาตรี GPA. 2.50 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

19-Apr-17

 

Applied

Finance and Account Manager

DyStar Thai Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

19-Apr-17

 

Applied
 • Litigation,Recovery
 • Collection Litigation
 • IT

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Project management and presentation skills
 • Strong speaking and writing in English
 • Provide consultancy for manufacturing background

19-Apr-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance / Accounting
 • 3-5 years of working experience in accounting
 • Enable to work well under and tight deadline.

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Strategy and Head Collection
 • Experience in Strategy and MIS
 • Strong analytical skill

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Knowledge of VAT/Duty processes & policies.
 • Basic knowledge of the transport industry.

18-Apr-17

 

Applied
 • Summarize & Consolidate financial report
 • Analyze finance status
 • Finance, Accounting or Economics

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Account, Finance or related
 • 3 years experience in GL account is advantage
 • Able to communicate in English

18-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Minimum degree in Finance and Banking or Account
 • At least 3 years in Account and Finance or related
 • Able to communicate in English

18-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Male or female age not over 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Willing to work with challenge on problem solving

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

18-Apr-17

 

Applied
 • 7 – 10 years experience of ccounting/finance
 • CPD Thailand is a must, and/or CPA is a plus
 • Required Knowledge of IFRS, Thai GAAP and Taxation

18-Apr-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 23-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การบริหาร
 • มีความรู้และประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control the DMS system at Experience Center (EC)
 • MIS for EC Operation
 • Customer relation development with monthly clients

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล