• ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
  • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

28-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล