• - ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • - จบปริญญาตรี / โท ทางด้าน การเงิน บัญชี หรือที่เก
  • - มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหาร (Cash Flow)

24-Mar-17

 

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied

SUPERVISOR

X.S. ORGANIZE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • นำเสนอขาย,ปิดการขาย,จัดทำเอกสารการจอง-ทำสัญญา
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ต้องให้ข้อมูลลูกค้าที่บู๊ธได้ และสามารถปิดการขาย

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล