• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ VLookup
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Jun-17

 

Applied
  • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถในการใช้งาน MS.Office ได้คล่อง
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

21-Jun-17

 

Applied
  • - ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • - จบปริญญาตรี / โท ทางด้าน การเงิน บัญชี หรือที่เก
  • - มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหาร (Cash Flow)

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล