• Experience in managing Accounting, and Finance
 • Degree in Accounting, CPA is a plus
 • Strong English skill and Nonthaburi base

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SUPERVISOR

X.S. ORGANIZE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • นำเสนอขาย,ปิดการขาย,จัดทำเอกสารการจอง-ทำสัญญา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องให้ข้อมูลลูกค้าที่บู๊ธได้ และสามารถปิดการขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting or related fields
 • Experience:2-3 years in Financial Analyst
 • Good command in both spoken and written.

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ไม่ติดคดีอาชญากรรม และติดเครดิต

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล
 • โยธา ด้านงาน ก่อสร้างอาคาร,ถนน,
 • งานNDT ในปิโตรเคมี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
 • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
 • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี-โท การเงิน/บัญชี
 • ประสบการณ์ ด้านบริหาร
 • ไม่ต่ำกว่า3ปี-10ปี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล