• ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
  • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
  • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

COST ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor’s degree in Accounting
  • 5 years of costing experience
  • Good command of English

19-Jul-17

 

Applied
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
  • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล