• At least Bachelor degree in Accounting/Finance.
 • 3 years+ of experience in Finance and Accounting
 • Strong knowledge of financial accounting standard

19-Apr-17

 

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ VLookup
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Apr-17

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS.Office ได้คล่อง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล