FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

21-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

20-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
 • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

20-Jun-17

 

Applied
 • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำ Cash Flow Projection

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ : 23 - 35 ปี
 • มีความแม่นยำในการคำนวณตัวเลข
 • รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล