CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

  • Account and Manage of accounting
  • Analyze financial statements monthly
  • Have a thorough knowledge of IFRS

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
  • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

14-Feb-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล