• เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance
 • Strong analytical skill
 • Excellent English language skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller (BTS Area)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in RETAIL BUSINESS will be advantage
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Managing the financial risks of the business

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Risk Manager (SAS program)
 • Experience in Credit analysis in Bank,Finance
 • Skill of SAS,SQL,MS Access,Excel,Database tool

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai, Male, Female, Over 30 years old, Finance
 • At least 8 years experience of Finance, Accounting
 • 75K + Bonus, Auditing, Analyzing, Business trip

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit management / banking experience
 • International / regional exposure
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Tax Advisory on (M&A) transactions
 • Supervising and participating in tax due diligence
 • Following policies of US GAAP and Thai GAAP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide financial services to group companies
 • Experience in treasury and financial products
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Citi Network Control Manager

Citibank , N.A.

กรุงเทพมหานคร

 • To ensure the quality of compliance
 • Complied with local/regional policy
 • Control processes,procedures are in place

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support and co-ordinate with sales department
 • Provide sales and margin performance analysis
 • Interpersonal skills and analytical skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Implementing an AR and AP credit
 • Cash Management : Forecasting, managing cash flow
 • Managing the treasury function and managing risk

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for ATM, branch and cash center route
 • 5 years experience preferably in logistics
 • Bachelor degree and above in Engineer, Statistics,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

BUSINESS CONTROLLER ASSISTANT

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Inventory, Internal Control, Financial Analyst
 • Finance and Accounting background
 • Experience in trading business

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Market Risk (AVP Level)

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Direct experience in corporate banking
 • Knowledge and experiences in risk management
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • BA Degree in Business & Finance
 • Strong in commanding of English language

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Focusing in sales finance product development
 • Develop marketing strategies and channels
 • Maintain relationship with current customers

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance, Fund

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • Using Excel and Optical software to compile report
 • Setting up financial and accounting software

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Formulate corporate level strategy align with AEC
 • AEC market investigation
 • Investment banking (M&A)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Manager
 • ผู้จัดการสาขา
 • งานบริหารสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 3-7 years of operations management background
 • English proficiency

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Development Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Identify business opportunities
 • Launching and deploying new projects
 • Working in an international environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in corporate banking
 • Strong credit analysis
 • Excellent command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience from financial service
 • Solid background in opt risk and BCP
 • Good communication skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

TOSHIBA TEC (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Tertiary accounting and financial knowledge
 • 8 years of relevant experience
 • Knowledge of Thai accounting standards, tax

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 30 - 40 years old
 • 5 years of experience working in investment
 • Thai national with a pleasant personality

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Collect and submit all customer's ATS
 • Ensure settlement operations are smooth
 • Follow up pending & failed settlement transaction

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years related experience in managing financial
 • Have in-depth knowledge of financial
 • CPA qualification preferred

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • RM
 • wealth
 • investing product

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • และ/หรือเชื่อว่ามีศักยภาพ สามารถปฎิบัติงานได้
 • ปริญญาตรีขึนไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล