• Bachelor degree in Costing Accountancy
 • MS officer is required especially in Excel
 • Experience in manufacturing will be advantage

4 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามหนี้/ประสานงานกับโฟร์แมนโครงการ
 • ตัดชำระหนี้ค่าสินค้า/ทำรายละเอียดการชำระหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารค่าคอมมิชชั่น/ประสานงานเอกสารหนังสือ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการรับ-ทอนเงิน ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • นำส่งเงินทุกวันด้วยความถูกต้อง
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. ทุกสาขา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Plant Controller, Tax, Treasury
 • At least 10 years exp in Manufacturing
 • Good in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construct data accumulation systems for a cost
 • Coordinate physical inventory counts and cycle
 • Conduct ongoing process constraint analysis

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บุุคลิกดี, มีใจรักงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์มา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
 • เก็บเงิน/ทอนเงิน

22-Feb-17

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Financial,
 • At least 2 years working experience
 • Skills in SAP will be an advantage.

22-Feb-17

 

Applied
 • คิดออเดอร์ ชำระเงิน
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นกะได้

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

22-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

22-Feb-17

 

Applied

Operations Manager

MINT

ชลบุรี

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิม.6,ปวช/ปวส – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ต้องผ่านงานมาขั้นต่ำ 2 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ จะพิจารณาพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Financial Controller
 • Automotive Manufacturing
 • CPA/MBA/ ACCA.

21-Feb-17

 

Applied
 • Check and approve all Accounting, Finance
 • Control of Accounting, Finance and Costing process
 • Prepare master plan of department

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in Accounting
 • Experience in working on MFGPRO
 • Good command of English language.

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารสาขาที่ประจำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • มีใบขับขี่และยานพาหนะส่วนบุคคล

21-Feb-17

 

Applied
 • Control/forecast/analyze investment budget
 • Male/Female. Bachelor in Finance/Accounting
 • Good command in English and Computer literacy.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage financial operations
 • Financial analysis and forecast
 • Implement policies, processes and financial system

20-Feb-17

 

Applied
 • cashier
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 • งานบริหารสาขา

20-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting/ Finance
 • 3-8 years of corporate financial
 • Professional Qualification (e.g. CPA)

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Feb-17

 

Applied
 • Financial Analysis, Cost Analyst
 • Costing, cost controller
 • Capex, sales forcast, actual cost, standard cost

18-Feb-17

 

Applied
 • Prepare corporate tax filing
 • Strong experience in income statement
 • Prepare monthly analysis of all finance

18-Feb-17

 

Applied
 • Financial Analysis, Financial controller
 • budgeting, management reporting, budget planning
 • CAPEX, sales forecast, OPEX

17-Feb-17

 

Applied
 • Prepare corporate tax filing
 • Strong experience in income statement
 • Prepare monthly analysis of all finance

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • CPA is an advantage
 • 3-5 Years of Costing Experience (Required)

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 35- 45
 • Must have previous experience from international
 • Knowledge of SAP and /or other ERP preferred

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Checking and approving all accounting, finance
 • Controlling accounting, finance & costing process
 • Preparing master plan of department

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล