• Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 year of experiences in Costing function of MFG
 • Cost calculation and analysis

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Plant Controller, Treasury Manager
 • 10 years Accounting experience in Manufacturing
 • Good in English

22-Jun-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รักงานบริการลูกค้า

19-Jun-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

17-Jun-17

 

Applied
 • งานทางด้านการเงิน
 • วิเคราะห์ลูกหนี้
 • Cash Flow

17-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience of sourcing logistic providers
 • Manage related Customers
 • Manage related BOI, Financial

12-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

12-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล