• การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Great Career Path
 • Good Salary and Benefit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop strategy and execution plan
 • Develop digital platform
 • Data analyst to identify business opportunity

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in Financial analysis in international
 • dynamics, good analytical skills
 • working with FMCG/ Direct Sell/Property or any

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนา นำเสนอ ทบทวน นโยบายความเสี่ยงด้านการตลาด
 • พัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงด้านการตลาด
 • ติดตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ ธปท.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-8 years of experience in car dealer
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • Build channels for the product

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Functional expert for Continuous Improvement
 • Define deliverable that support business goals
 • Activity promote health & safety philosophy

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานธนาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานธนาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GENERAL MANAGER - FINANCE

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female, aged 35-40 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • At least 8 years of financial and management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสนับสนุน ติดตาม ควบคุม และรายงานผลของผลิตภัณฑ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cash Management Officer (Admin)

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AML Compliance (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • AML
 • Compliance
 • CFT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม
 • บริษัทประกันชีวิต
 • ธนาคาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in Finance, Accounting
 • 8 years of experience in Finance and Accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Corporate Strategy

Kennedia Connext Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Direct experience in IB (Equity/ M&A)
 • 7-10 years from IB or business advisory
 • Fluent command of English is a must

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager - Credit Control

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • One of the biggest retail company
 • MNC
 • Competitive package and career plan

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree
 • 10 years experience
 • Audit, Credit, Legal, Investigation, Analytical

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • ทบทวนการแข่งขันของตลาด และผลประโยชน์ที่ลูกค้า
 • พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Build relationship with special customer groups
 • Glow and retain AUM on key customers
 • Develop business plans to grow AUM and fee income

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาแคมเปญส่งเสริมการขาย
 • การวิเคราะห์ยอดขายและผลการจัดแคมเปญ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ ภาพรวมธุรกิจ Bacassurance
 • ประมาณการงบประมาณของแคมเปญที่เกิดขึ้น
 • รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานประกันทั้งหมด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting, Finance, and taxation activities
 • At least 5 years experience with listed company
 • Liaise with SET, SEC and other related parties

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese Speaking
 • Bank Relations
 • Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Reputable retail business
 • Develope business growth strategy and execution
 • Dynamic start-up environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • finance
 • accounting
 • budget, cash flow, forecast, month-end closing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and maintain business relationship
 • Having own car for using in business
 • Able to analyze financial statement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Finance, Accounting
 • Sufficient knowledge in computer literacy
 • 5 years experience in Finance, Leasing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tax and Corporate Tax
 • Accounting / Financial / Internal audit
 • ERP system

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recording and the accuracy of all financial report
 • Review payment voucher, monthly expenses, cash
 • General ledger entries

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process Improvement
 • Customer Service Process
 • Project Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduates in finance
 • Knowledgeable in programming skills.
 • Good command of written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Strategist

Tisco Financial Group Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Economic research ,Investment Research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepared the Annual General Meeting
 • Prepared the Board of Directors Meeting
 • Prepare the 56-1

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial
 • Controller
 • Forecast

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Treasury
 • Cashflow
 • Finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Accountant
 • Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Economic
 • 5 years experiences
 • Excellent command in English both written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare and analyze business financial performance
 • Set Financial Target based on business strategy
 • Develop short term and long term financial plan

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือ กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล